ثبت نام نو دانشجویان

ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به پذیرفته شدگان محترم؛

خواهشمند است نسبت به مطالعه مراحل ثبت نام، مدارک مورد نیاز و سایر موارد ضروری در مقطع پذیرفته شده خود اقدام نمایید.

دانلود راهنمای مرحله اول و دوم پذیرفته شدگان سال 1400 

جهت اخذ تاییدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی به آدرس زیر مراجعه و پس از آن رسید دریافت کنید

emt.medu.ir

دانلود فرم های کارشناسی پیوسته 

شروع کلاس های دانشجویان ورودی 1400

(دکتری ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ، کاردانی پیوسته و ناپیوسته)

روز شنبه مورخ 24 مهرماه 1400

جهت شرکت در کلاس ها از آدرس زیر استفاده کنید

https://vadana40.iauec.ac.ir/login/index.php