مدارک لازم جهت ثبت نام

 

مدارک مشترک

اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ تصویر از تمام صفحات آن 
اصل کارت ملی ویک برگ تصویر آن 
چهار قطعه عکس تمام رخ جدید پشت نویسی شده برای مشمولین 6 قطعه
اصل ودو برگ تصویر مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه فقط مخصوص برادران

 

مقطع دکتری

- اصل مدرک کارشناسی ارشد ( دانشنامه فوق لیسانس ) یا گواهی اتمام دوره کارشناسی ارشد به همراه 9 میلیون تومان سفته یا چک وسه برگ تصویر مدرک یا گواهی

 

 مقاطع کاردانی و کارشناسی و ارشد

برای مقاطع کاردانی و کارشناسی : اصل دیپلم نظام قدیم یا گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی وسه برگ تصویر
 برای مقطع کارشناسی ناپیوسته : اصل مدرک کاردانی یا گواهی اتمام دوره کاردانی مورد تاییدموسسات آموزش عالی وسه برگ تصویر
 برای مقطع کارشناسی ارشد : اصل مدرک کارشناسی (دانشنامه) یا گواهی اتمام دوره کارشناسی به همراه 3 میلیون تومان سفته یا چک وسه برگ تصویر مدرک یا گواهی