معرفی معاون

 

معاون آموزشی

دکتــر عبداله رحیمی         مرتبه علمی :استادیار

 

سوابق تحصیلی

مرتبه علمی سال اخذ مدرک رشته و گرایش تحصیلی دانشگاه
دکترای تخصصی   دکتری تخصصی تاریخ تشیع دانشگاه قم

سوابق اجرائی:

 1. دبیر دبیرستان های شهرستان کمیجان و اراک ناحیه 1.

 2. رئیس دبیرستان آیت اله طالقانی اسفندان در سال تحصیلی 78-77.

 3. رئیس مجتمع شبانه روزی قمر بنی هاشم (ع) کمیجان در سال 79 .

 4. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان از سال 1383.

 5. معاون آموزش و پرورش شهرستان کمیجان در سالهای 83 و 82 .

 6. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان از سال 82 تا 91.

 7. رئیس کمیته دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

 8. معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .

 9. نماینده تام الاختیار سازمان سنجش و آموزش عالی در آزمون سراسری سال 82و83در شهر کمیجان

 10. نماینده تام الاختیار سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در کنکور سراسری سالهای 89-90-91

 11. نماینده سازمان مرکزی (دفتر نظارت و ارزشیابی)جهت بررسی واحدهای قروه ،سنقرو.....در استان کردستان

 12. رئیس کمیته دانشگاهیان ستاد انتخاباتی آیت اله اراکی در خبرگان رهبری

 13. عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی-استان مرکزی

 14. معاون آموزشی و پژوهشی دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان مرکزی

 15. معاون آموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاداسلامی واحد اراک

 16. رِئیس شورای تخصصی آموزشی دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی

 17. عضو کمیته منتخب علمی استان مرکزی

 سوابق ایثارگری:

 1.  حضور در جبهه های حق علیه باطل از تاریخ 20/1/66 لغایت 7/3/66

 2.  عضو فعال بسیج از سال 66 تاکنون

 3.  فرمانده گروهان عاشورای  حوزه شهید صدوق ساروق در سال های 75-74

 4.  عضو فعال بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان و اراک

 5.  عضو شورای بسیج اساتید استان مرکزی

 6.  عضو شورای پیوست نگاری فرهنگی بسیج اساتید استان مرکزی