پذیرفته شدگان دانشکده علوم پزشکی

راهنمای ثبت نام

/file/download/page/1537155732-1397-.pdf

جهت اطلاع از جزئیات بیشتر به راهنمای ثبت نامه مراجعه نمایید و یا با شماره تلفنهای 19-33412517 تماس بگیرید.