پذیرش دانشجویان جدیدالورود

ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به پذیرفته شدگان محترم؛ خواهشمند است نسبت به مطالعه مراحل ثبت نام، مدارک مورد نیاز و سایر موارد ضروری در مقطع پذیرفته شده خود اقدام نموده و سپس طبق زمان بندی اعلام شده به دانشگاه مراجعه نمایید.