تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۶-۹۵

حوزه معاونت آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۶

 

ثبت نام              ۹۶/۰۴/۱۷  لغایت                 ۹۶/۰۴/۲۱   به صورت اینترنتی

مقطع

ورودی

زمان ثبت نام

کارشناسی ارشد

۹۳ ، ۹۴

۹۶/۰۴/۱۷ لغایت ۹۶/۰۴/۱۹

۹۵

۹۶/۰۴/۲۰ لغایت ۹۶/۰۴/۲۱

کارشناسی

۹۰ ،۹۱، ۹۲، ۹۳

۹۶/۰۴/۱۷ لغایت ۹۶/۰۴/۱۸

۹۴، ۹۵

۹۶/۰۴/۱۹ لغایت ۹۶/۰۴/۲۱

کارشناسی ناپیوسته

۹۳، ۹۴، ۹۵

۹۶/۰۴/۱۷ لغایت ۹۶/۰۴/۲۱

کاردانی

۹۳، ۹۴، ۹۵

۹۶/۰۴/۱۷ لغایت ۹۶/۰۴/۲۱

 

شروع کلاسها                      ۹۶/۰۴/۲۴        پایان کلاسها             ۹۶/۰۶/۰۲

امتحانات پایان نیمسال         ۹۶/۰۶/۰۴        لغایت               ۹۶/۰۶/۰۹

مقطع

کاردانی پیوسته و ناپیوسته

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

حداکثر تعداد واحد انتخابی

۸

۸

دو درس جبرانی تا سقف ۶ واحد

--

 

برای دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی که با حداکثر ۱۰ واحد درسی فارغ التحصیل می شوند،اخذ ۱۰ واحد در دوره تابستان بلامانع می باشد.

  این تقویم بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی تنظیم گردیده و از طرف واحد های دانشگاهی لازم الاجراست.          

                                                                                                                                      حوزه معاونت آموزشی