برنامه امتحانی دروس عمومی و پایه تابستان ۱۳۹۷

۲۷ تیر ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۵ کد : ۲۴۳۸ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۱۶۴۹

برنامه امتحانی دروس عمومی و پایه تابستان ۱۳۹۷

ساعت

روز

اول

۸ تا ۱۰

دوم

۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

سوم

۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

۹۷/۶/۳

شنبه

 

آشنایی با قرآن کریم

محاسبات عددی

تاریخ فرهنگ و تمدن

۹۷/۶/۴

یکشنبه

ریاضی1

آشنایی با دفاع مقدس

ریاضی 2

ریاضی پیش دانشگاهی

انقلاب اسلامی ایران

وصیت نامه حضرت امام(ره)

۹۷/۶/۵

دوشنبه

آیین زندگی

اندیشه اسلامی 1

آمار و احتمالات مهندسی

اندیشه اسلامی 2

۹۷/۶/۶

سه شنبه

معادلات دیفرانسیل

فارسی عمومی

فیزیک 1

تفسیر موضوعی قرآن

دانش خانواده و جمعیت

فارسی پیش دانشگاهی

۹۷/۶/۷

چهارشنبه

فیزیک2

فیزیک پیش دانشگاهی

زبان پیش دانشگاهی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

زبان عمومی

 

 

تذکر 1 : امتحانات دروس عمومی اسلامی در دانشکده فنی و مهندسی برگزار خواهد شد( خواهران و برادران )

تذکر 2 : وقت های امتحانی به قرار زیر می باشد:

ساعت اول: ۸ تا ۱۰

ساعت دوم : ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰

ساعت سوم: ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

تذکر 3 : دانشجویانی که 2 امتحان همزمان دارند ابتدا باید در جلسه امتحان عمومی شرکت نمایند.

حوزه معاونت آموزشی

کلید واژه ها: برنامه امتحانی دروس عمومی و پایه تابستان ۱۳۹۷