یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵

آموزشی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

 

ثبت نام     05/11/95  لغایت    08/11/95 به صورت اینترنتی

حذف و اضافه     23/11/95 لغایت   27 /11/95 به صورت اینترنتی    

مقطع

ورودی

زمان ثبت نام

زمان حذف و اضافه

دکتری

92 ، 93 ، 94، 95

5/11/95 لغایت 8/11/95

23/11/95 لغایت 27/11/95

کارشناسی ارشد

93 ، 94 

5/11/95 لغایت 6/11/95

23/11/95 لغایت 25/11/95

 

95

7/11/95 لغایت 8/11/95

26/11/95 لغایت 27/11/95

کارشناسی

90 ،91 ، 92 ، 93 

5/11/95 لغایت 6/11/95

23/11/95 لغایت 25/11/95

 

94 ، 95

7/11/95 لغایت 8/11/95

26/11/95 لغایت 27/11/95

کارشناسی ناپیوسته

93 ، 94 ، 95

5/11/95 لغایت 8/11/95

23/11/95 لغایت 27/11/95

کاردانی

93 ، 94 ، 95

5/11/95 لغایت 8/11/95

23/11/95 لغایت 27/11/95

 

شروع کلاسها  09/11/95              پایان کلاسها       11/03/96

امتحانات پایان نیمسال   17/03/96    لغایت    29/03/96    

این تقویم بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی تنظیم گردیده و از طرف واحد های دانشگاهی لازم الاجراست.     

(امتحانات لغو شده روزهای (20،21 و22 دی ماه 95) به ترتیب روزهای شنبه تا دوشنبه مورخ(2،3و4 بهمن ماه 95) مطابق با همان ساعات تعیین شده قبلی برگزار خواهد گردید)    

                                                                                                                                    حوزه معاونت آموزشی